Könyvcsomagok összeállítása

 

Kedves Olvasóink!

Mivel a Kormány által a könyvtárakban elrendelt látogatási tilalom feloldásáról egyelőre nincs információnk, ezért úgy gondoltuk, hogy – a jogszabályi előírások betartása mellett – átmeneti megoldással próbálunk az Önök számára olvasnivalót biztosítani.

Ezért vállaljuk, hogy az Önök által telefonon, vagy e-mailben jelzett könyveket összekészítjük, majd előre egyeztetett időpontban az Átrium Társasház első emeleti galériáján kialakított átadóponton az összekészített könyvcsomagot átadjuk.

A kéréseiket az alábbi elérhetőségeken juttathatják el hozzánk:

 • gyerekkönyvek: gyermekkonyvtar@konyvtar.veresegyhaz.hu (vagy a +36-28- 385-231-es telefonszámon)
 • felnőtt könyvek: konyvtar@konyvtar.veresegyhaz.hu (vagy a +36-28- 385-231-es telefonszámon)

Kérjük, hogy az átmeneti szolgáltatás gördülékeny és biztonságos működtetése érdekében az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani!

 1. A kéréseket elektronikus levélben folyamatosan, míg telefonon hétfőtől péntekig, 9:00 és 16:00 óra között tudják jelezni számunkra. Kérjük, azt is írják meg, hogy délelőtt, vagy délután alkamas-e Önöknek az összekészített könyvek átvétele.
 2. A könyvcsomagok átadására hétfőn, szerdán és pénteken, e-mailben, vagy telefonon előre egyez-tetett időpontban kerül sor.
 3. Egy olvasó egyszerre maximum 6 könyvet kérhet, s ezeket 42 nap időtartamra kölcsönözheti ki.
 4. A jelenleg az olvasónál lévő könyveket vissza kell hozni. A visszahozott könyveket 72 óráig megfelelően elkülönítve tároljuk, ez után kerülhetnek csak újra a polcokra, illetve ezt követően le-het őket ismét kikölcsönözni.
 5. Az elkészített könyvcsomagokat kizárólag a beiratkozott olvasó, vagy a korábban, a könyvtárban kiállított meghatalmazásban nevesített képviselő veheti át.
 6. A gyermekkönyvtár olvasói helyett a szülő, gondviselő (1 fő) veheti át a könyvcsomagot, tőlük nyomatékosan kérjük, hogy gyermeküket, gyermekeiket ne hozzák magukkal!
 7. A könyvekért érkezők a Könyvtár helyiségeibe be nem léphetnek, ott nem tartózkodhatnak.
 8. Kedves olvasóink az átadóponton csak a könyvek átvételéhez, illetve a szükséges adminisztráció lebonyolításához szükséges ideig tartózkodhatnak.
 9. Az átmeneti szolgáltatás ideje alatt nem vehetők igénybe az alábbi könyvtári szolgáltatások:
  1. beiratkozás;
  2. előjegyzés, foglalás;
  3. folyóiratok és könyvek helyben olvasása;
  4. nyomtatás, fénymásolás, szkennelés;
  5. internet használat, irodai programok használata;
  6. könyvtárközi kölcsönzés;
 10. A könyvekért érkezők kötelesek az orrukat, szájukat teljesen eltakaró arcmaszkot, vagy sálat viselni!