Irodalmi évfordulók

 

100 éve született Devecseri Gábor

Devecseri GáborKöltő, író, műfordító. Tanulmányait Budapesten végezte, a Ref. Gimnáziumban érettségizett, a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1939-ben görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett, 1941-ben doktorált, 1942-1945 között a Baumgarten Könyvtár könyvtárosa volt.

15 éves korában jelent meg első, Karinthy Gáborral közös kötete, majd 1936-ban első önálló kötete (A mulatságos tenger).  Költeményei a Nyugatban és a Szép Szóban jelentek meg. 1938-ban adta ki Kerényi Károly bevezetésével Catullus összes költeményeit, majd sorra jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz stb. fordításai, köztük Arisztophanész Lüszisztratéja (1943). 1946-tól két évig tanársegédként a budapesti egyetem Görög Intézetében dolgozott, majd 1948-tól 1954-ig őrnagyi rangban irodalmat tanított a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján.

1949-1951 között az Írószövetség főtitkára volt. Versei, tanulmányai mellett ekkor jelentek meg azóta több kiadást is megért, híres műfordításai: Homérosz Odüsszeia (1947), Iliász  (1952). 1953-ban Homérosz fordításáért Kossuth-díjjal jutalmazták.

1953-56 között a Néphadsereg Szabad Hazánkért c. irodalmi és művészeti folyóiratának szerkesztője volt. 1956. október 27-i nyilatkozatával a forradalom mellé állt. 1956 után írásaiból élt. Olyan jelentős fordítások köthetők nevéhez, mint  az Anakreóni dalok (1962); Firdauszi: Királyok könyve (1959) és Ovidius: Átváltozások (1964). Több mint harminc antik drámát (Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész, Plautus) és több száz lírai művet fordított. Tanulmánykötetei és útinaplói is az antikvitás és a görög kultúra emlékeivel vannak átitatva: Műhely és varázs (1959), Kalauz Homéroszhoz (1970), Homéroszi utazás (1961), Epidauroszi tücskök, szóljatok (1969). Hosszú betegség után 66 éves korában hunyt el.

 

115 éve született John Steinbeck

John Steinbeck1902. február 27-én született a kaliforniai Salinasban John Steinbeck Nobel-díjas amerikai író.

Apai ágon német, anyai ágon ír bevándorlók leszármazottja volt. A helyi középiskola elvégzése után a Stanford Egyetemen tengerbiológusnak készült, mellette angol irodalmat hallgatott s dolgozott is. Szívesen forgott fizikai munkások körében, akikről később műveinek nem egy alakját mintázta. Őszinteségükön és bátorságukon túl csodálta az úgynevezett magas életben maradási hányadosukat is, amelyet ő az emberi siker lényeges bizonyítékának tekintett.

Steinbeck 1926-ban hátat fordított az egyetemnek és New Yorkba ment újságírónak. A mindig zajos és nyüzsgő várost nem tudta megszokni, inkább visszatért Kaliforniába, ahol egy Lake Tahoe-i üdülő gondnoka lett. Itt írta meg 1929-ben első regényét, az Egy marék aranyat, amely azonban A mohos szikla című következő regényével együtt szinte észrevétlen maradt. Nem aratott sikert akkor még az 1935-ös Kedves csirkefogók című regénye sem, amelyben a Kaliforniában élő paisanók (mexikói-amerikai etnikum) gondtalan, naplopó életmódját mutatta be.

A harmincas évek közepére érdeklődése egyre inkább a társadalmi visszásságok felé fordult, ekkor keletkezett egyik legerőteljesebb regénye, a Késik a szüret, amely a kaliforniai vándor gyümölcsszedők sztrájkjáról ad megrázó képet. Sikert aratott az Egerek és emberek is, amelynek színpadi és filmfeldolgozása is készült. A gazdasági válság hatására írott művei közül kiemelkedik a Pulitzer-díjjal jutalmazott Érik a gyümölcs (1939). A regény fogadtatása vegyes volt: Kalifornia konzervatív körei kiátkozták, sok helyen elégették, az olvasók körében azonban siker volt, s népszerűségét növelte az 1940-es filmváltozat is.

A negyvenes évek közepére Steinbeck befutott író lett, New Yorkba költözött, s sok időt töltött külföldön. A második világháború idején a Herald Tribune haditudósítójaként Nagy-Britanniába és Dél-Európába utazott. Ebben az időben született meg a Lement a hold című antifasiszta regénye.

A háború után a fotóriporter Robert Capával hosszabb utazást tett a Szovjetunióban, erről képes útinapló is készült. 1952-ben jelent meg az Édentől keletre című családregénye, az ennek utolsó részéből Elia Kazan által rendezett filmben debütált az ifjú James Dean. Steinbeck Rosszkedvünk tele című regényét a kritika fanyalogva fogadta, amin az sem változtatott, hogy 1962-ben életművéért megkapta a Nobel-díjat.

1963-ban az író kulturális csereprogram keretében európai körútra indult, Budapesten is járt. 1962-ben jelent meg a kedvenc uszkárjával tett amerikai útjáról szóló Csatangolások Charley-val című útirajza. Bár élete addigi részében a haladó politikai és társadalmi erők mellett foglalt állást: az 50-es években Arthur Miller író védelmében írt cikket, a 60-as években egyetértett a feketék polgárjogi mozgalmával, mégis a vietnámi háború idején a katonai beavatkozás mellé állt, s tudósításokat is küldött az ázsiai országból. Ezért sok támadás érte, amit az író nehezen viselt, egészsége is megromlott, s 1968. december 20-án New Yorkban meghalt.

Egy amerikai kritikusa írta róla: „Steinbeck helye az irodalomban biztosítva van. Élni fog számtalan író munkájában, mindazokéban, akik megtanulták tőle, hogyan kell az elfelejtett embereket felejthetetlenül bemutatni”.