Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk, hogy közösségalakító és formáló ereje legyünk a városnak, ezért rendezvények és klubok szervezésével értéket közvetítünk és élményt adunk. Kreatív megoldásainkkal közösségi térként hangulatos, családias környezetet teremtünk. 

Hivatásunknak tekintjük a város értékeinek és történeti dokumentumainak őrzését, feltárását, valamint hagyományainak és történelmének közvetítését a jelenlegi és az eljövendő nemzedékek számára.

Folyamatosan frissülő, naprakész állományunkkal motiváljuk olvasóinkat az olvasás fontosságának felismerésére azért, hogy teljesebb életet éljenek.

Jövőkép

Új épületben, korszerű, felhasználó központú könyvtárként, a modern könyvtártechnika eszközeivel lehetőséget nyújtunk a hagyományos szolgáltatások megőrzésére és válaszokat kínálunk a 21. század kihívásaira.

Infokommunikációs technikákkal és közösségteremtő erőnkkel hidat képezünk a társadalmi és digitális szakadékok felett.

Településünk társintézményeivel való együttműködés során szellemi központtá, a város szívévé válunk.

Értékrend

Tisztelet:
Tiszteljük a másikban az Embert. Elfogadjuk a miénktől eltérő értékrendjével, véleményével, gondolkodásmódjával együtt.

Empátia:
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy átérezzük és megértsük a könyvtárlátogatók érzelmi állapotát, élethelyzetét, motivációját.

Segítőkészség:
Együttműködünk az olvasókkal felmerülő problémáik megoldásában, megfelelő nyitottsággal fordulunk feléjük.

Családiasság:
Közvetlen, kedves, barátságos légkör megteremtésével egymás igényeinek megismerésével és figyelembevételével tesszük személyessé kapcsolatainkat.

Rugalmasság:
Az új helyzetekhez, körülményekhez, elvárásokhoz való alkalmazkodó képesség.

Elkötelezettség:
Könyvtárunkat sajátunknak érezzük, érdekeit képviseljük, együttműködünk a közös célok elérése érdekében.