Küldetésnyilatkozat

A Könyvtár, mint Veresegyház város egyetlen nyilvános könyvtára, fő feladatának tekinti, hogy

 • gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez;
 • információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez;
 • elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását;
 • helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

 

A Könyvtár munkatársai a kitűzött célok megvalósítására törekedve

 • a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítják és sokoldalúan feltárják; 
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztik az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait;
 • nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítanak a könyvtárhasználók számára és hangsúlyt fektetnek a saját tartalomszolgáltatás kialakítására és fenntartására;
 • gondoskodnak a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (pl. hangoskönyv-gyűjtemény fejlesztésével, kölcsönzésével stb.);
 • biztosítják más könyvtárak állományának elérését, közvetítik szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok segítségével stb.);
 • munkájuk során folyamatosan figyelembe veszik a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgálják a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően – anyagi és technikai erőforrásaink függvényében – módosítják, bővítik a könyvtár szolgáltatásait;
 • összehangolják a könyvtár tevékenységét, állománygyarapítási stratégiáját a városban és térségében működő oktatási és közművelődési intézményekkel.