Értékes adomány

 

A mai napon könyvtárunk egy értékes adománnyal gazdagodott. 

Régi - és anonimitást kérő - támogatónk, aki az elmúlt évek során hol folyóirat-előfizetéssel, hol pénzadománnyal támogatta könyvtárunkat, ma átadta számunkra a Britannica Hungarica Nagylexikon legújabb, teljes sorozatát.

A Britannica Hungarica Nagylexikon 24 kötetből álló díszkötéses sorozata mintegy 40 000 címszót tartalmaz. A XXI. század első magyar nyelvű nagylexikonja a nagy tekintélyű, patinás, angol nyelvű Encyclopædia Britannica alapján készül. A csaknem 5000 magyar és európai vonatkozású szócikkel bővített lexikont 10 000 igényes fotó, több száz térkép, ábra és táblázat teszi szemléletessé, könnyen és eredményesen használhatóvá.

A sorozat állománybavétele megkezdődött, hamarosan már olvasóink is kézbevehetik, s haszonnal forgathatják e grandiózus kiadványt.

A nagylelkű adományt minden könyvtárlátogató nevében hálásan köszönjük!