Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon

 

Az Erdélyi Szépmíves Céh (ESZC) erdélyi magyar könyvkiadó volt a két világháború között, amelyet 1924-ben, Kolozsváron Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti Ernő, Nyirő József, Paál Árpád és Zágoni István indított el. A kiadó 1924-1944 között 166 művet adott ki. A szerzők között – világnézettől függetlenül – ott volt a két világháború közötti romániai magyar irodalom minden jelentős alkotója. 
E kiadó jelentette meg az Erdélyi Helikon című szépirodalmi és kritikai folyóiratot is. A lap az erdélyi irodalmárok mellett magyarországi szerzőket is bekapcsolt munkájába, elsősorban a Nyugat neveseit (Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt).
A kiadóról, s kiadványaikról szól Nagy Zoltán, a Magyar Kultúra Lovagjának előadása.