Álláshirdetés

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Veresegyház Város Önkormányzata
A szervezet címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35.
A kapcsolattartó neve: Gregus Hajnalka
A kapcsolattartó telefonszáma: 06-28/588-614
A kapcsolattartó e-mail címe: 
gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetői munkakör
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: határozott időre - 2024. július 1. – 2029. június 30. napjáig - szóló vezetői megbízás.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-07-01
Meddig: 2029-06-30
Munkaidő: Teljes munkaidős

 

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: 2112 Veresegyház, Fő út 53.

5. Illetmény
Illetmény: Munka törvénykönyve szerint.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: 

Elvárt végzettség:

A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség.

Elvárt nyelvismeret: KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret.

Elvárt szakmai és vezetői gyakorlat:

Végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

Egyéb elvárások:

A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet  4. § (1) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az intézményvezetői munkakör betöltése kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás,

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, valamint Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok nem áll fenn,
 • cselekvőképesség.

Előnyök a pályázat elbírálása során: 

 • helyismeret
 • min. 5 év vezető tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai:

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi
 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását
 • nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2024-03-31
Mód: A pályázatokat Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére postai úton kell megküldeni, vagy személyesen benyújtani (Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2112 Veresegyház, Fő út 35.), a borítékon feltüntetve: SZ/89-3/2024.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2024-05-31
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleménye alapján dönt a vezetői megbízásról. A pályázati eljárás lezárulta után a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2024-03-01
Elérési helye: 

https://www.veresegyhaz.hu/

https://konyvtar.veresegyhaz.hu/

https://kozmuvallas.hu/