Honfoglalás

Szerző
Christoph Hein

Bernhard tízéves, amikor 1950-ben családját Sziléziából egy német kisvárosba telepítik. A helyiek ostoba élősködőknek tartják a polákokat. A Haber családot is vak gyűlölet fogadja, de Bernhard konok, tiszteletet parancsoló lénye már iskolás korában is meghátrálásra készteti a csúfolódókat. A fiú életútja később váratlan fordulatokat rejt: először kulákokat terrorizáló népnevelő lesz, majd illegális fuvarokból gazdagszik meg, végül befolyásos üzletemberré válik. Közben felépül, majd leomlik a berlini fal…