A ​méhészmester könyve

Szerző
Ruff János

Régi tapasztalat, hogy az inkább gyakorlatias dolgok iránt érdeklődő méhészek számára a részletekbe menő tudásanyag kevésbé vonzó, mint ha konkrét, gyakorlati ismereteket, azonnal alkalmazható „patenteket” kapnak. A méhészmester könyve is ilyen összefoglaló jellegű, áttekintő munka, amelyből az érdeklődők könnyen elsajátíthatják az ismeretek vázát és összefüggéseit. A szerző az elmélet és a gyakorlat egymáshoz közelebb hozására törekedett, mindenütt rámutatva az elmélet gyakorlati kapcsolataira.
A kötet a méhekkel és méhészkedéssel kapcsolatos teljes ismeretanyagot összefoglalja oly módon, hogy azokat egységben lehessen látni. A méhészet ugyanis igen soktényezős tevékenység, ezért olyan gyakorlati tudást nyújtani, amely mindig, minden helyen és időben mindenki számára alkalmazható volna, és ugyanazt az eredményt garantálná, nem lehet. Aki azonban a dolgok elméleti oldalát is átlátja, elméleti ismeretei alapján a gyakorlatban is jobban boldogul.