Karácsony, avagy a fekete farkas napja

 

A világ több nyelvében is Krisztus nevéből képzett szóval jelölik a karácsonyt, Jézus születése napját. Mi, magyarok egy más eredetű szót alkalmazunk erre a szent ünnepre.

Milyen ismeretek és tudás rejlik e tény mögött, s milyen következtetések vonhatók le ebből a nyelvi eltérésből? Mit is jelent tulajdonképpen a karácsony szavunk. Ha végig követjük a kifejezés etimológiai, tartalmi változásait, eljuthatunk az őstudás jelképeinek közelébe is.

Leonardo titkai

 

Ki is volt valójában Leonardo da Vinci, és jogosan tartjuk-e zseniálisnak a képeit? Mennyire igazak a róla terjedő korabeli és modern „mítoszok”?

Mennyit kísérletezett valójában, és szobrásznak, festőnek, vagy feltalálónak kell-e inkább tartanunk? Hány eredeti alkotása maradt meg az utókorra, és ezek közül mennyi a tényleg befejezett remekmű?

Mely művei készültek saját ihletből? Volt-e „kódja” Leonardónak, és találhatunk-e megfejtésre váró jeleket a képein?

Wittenberg galaxis

 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Márton életének főbb eseményeiről, a nevezetes wittenbergi fordulatról és annak történelmi, kulturális és teológiai előzményeiről, következményeiről beszélgetünk. Mik voltak a katolikus egyház válságának okai, hogyan vált egy periférikus gyarmat elszigetelt vallási közösségéből világpolitikai tényezővé? 500 év tükrében sikeresnek mondható-e egyáltalán Luther Márton "forradalma"?